top of page

utekontakten

Utekontakten i Alta er et lavterskeltilbud for ungdom i Alta mellom 13 og 23 år. Hovedmålet er å oppsøke ungdom som trenger støtte eller hjelp, men som ikke i tilstrekkelig grad nås av andre deler av hjelpeapparatet.

Vi ønsker at ungdom skal oppsøke oss, uansett bekymringer. Om de trenger støtte eller hjelp, eller bare noen å prate med.

Utekontakten vil kunne sette ungdom i kontakt med det øvrige hjelpeapparatet, og også bli med de som støtte. Samarbeid med øvrige instanser og tverrfaglig samarbeid vil være viktig for utekontakten for å kunne gi mest mulig helhetlig hjelp, å drive med forebyggende arbeid.

Ingen problemer er for små, og ingen er for store til å komme til oss med. Utekontakten er en taushetsbelagt tjeneste. Taushetsplikten gjelder så lenge ikke loven om meldeplikt slår inn, for eksempel om vi får vite om alvorlige ting som vold eller overgrep mot barn.

Utekontakt: Ann Helen Paulsen
Mob: 481 74 508

Facebook : utekontakten i alta
Mail : utekontakten@alta.kommune.no

Snap: UtekontaktenAlta

bottom of page