Om HUSET

Huset er et kreativt fristed for alle unge mellom 13 og 19 år som måtte befinne

seg i Alta. Huset har gode fasiliteter for musikk, musikkteater, e-sport, skatepark, film/medie, politikk også videre.
 

Vi har nesten 1000 kvadratmeter med tilrettelagte aktiviteter for unge,
i stor grad drevet av unge selv.

 


Kafeen er åpent 6 dager i uka for absolutt alle i målgruppa. 

Under huset ligger også Alta ungdomsråd.

Visjon
"Huset skal legge til rette for en meningsfylt fritid for

barn -og ungdom på deres egne premisser"

Huset er et 100% rusfritt tilbud,

overtredelse av dette medfører utestenging. 

Alta Kommune, Oppvekst og kultur