top of page
Uråd.jpg
Vi har rom - du har innhold!

Vi har møterom som du kan låne gratis. Booking kan gjøres via facebook eller vår mail husetmusikk@gmail.com

Alta ungdomsråd

Alta ungdomsråd har oppmøte, tale og forslagsrett i hovedutvalg, formannskapet og i kommunestyret i saker som ligger innenfor rådets virkeområde.

Alta ungdomsråd er et uavhengig politisk organ med tale og forslagsrett i alle kommunestyre og hovedutvalgssaker som angår ungdom i Alta. Ungdomsrådet skal bestå av ungdom mellom 13 og 19 år, med jevn fordeling i alder, interesser og geografisk tilhørighet i Alta kommune. Rådet velges for to år i forbindelse med stortingsvalg og kommunevalg.

Kontakt oss HER for spørsmål og svar. 
 

bottom of page